Vážení priatelia,

dovoľte nám, aby sme Vám predstavili naše občianske združenie VČELOZ.
OZ bolo zriadené 24. 10. 2013 a zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VSS/1-900/90-424 14.
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni
v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre rozvoj včelárstva a výchovy mládeže ku vzťahu k prírode a ku včelám. Združenie bude uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom rozvoja včelárstva na Slovensku,
Združuje včelárov žijúcich na celom území Slovenskej republiky, priaznivcov a záujemcov o včelárenie.

Za hlavný cieľ sme si stanovili vychovávať mládež k pozitívnemu vzťahu k prírode a predovšetkým ku včelám.
Ešte pred vzniknutím OZ sa nám podarilo vytvoriť včelársky chodník v Drahovciach, ktorý sme slávnostne otvorili 14. 9. 2013.

V tomto roku chceme
ü pokračovať v rozvoji včelárskeho chodníka,
ü osloviť a privítať u nás školy z nášho okolia,
ü v  letných mesiacoch uskutočniť denný letný tábor mladých včelárov,
ü zorganizovať výtvarnú súťaž na tému „Včelár a včely“ a najlepšie práce poslať do celoslovenského kola,
ü zorganizovať výstavu slovenských medov spojenú s ich ochutnávkou,
ü zorganizovať súťaž v príprave zdravých pokrmov s použitím medu

Dovoľujeme si Vám ponúknuť


1. Návšteva nášho včelárskeho chodníka v Drahovciach
Pre žiakov prvého stupňa môžeme uskutočniť prednášky
- o chove včiel na Slovensku,
- o význame chovu včiel pre prírodu,
- o živote včiel.
Trvanie prednášok cca 20 min. Premietanie rozprávky o včelách cca 40 min, premietanie videa Ako začať včeláriť, Včelia paša, Včelársky rok. Trvanie videa od 40 do 80 min. môžeme skrátiť podľa potreby. Overenie si vedomostí krátkym testom v prípade záujmu. Prezretie nášho včelárskeho chodníka spojenú s výkladom a odpoveďami na otázky z prednášky alebo z videa. Trvanie od 15 do 45 min. podľa potreby a záujmu.
Môžeme zabezpečiť malé občerstvenie a prípadne i objednanie chutnej pizze.


Pre žiakov druhého stupňa môžeme uskutočniť prednášky
- o chove včiel na Slovensku,
- o význame chovu včiel pre prírodu,
- biológia včely medonosnej,
- o živote včiel.
Trvanie prednášok cca 20 min. Premietanie videa Ako začať včeláriť, Včelia paša, Včelársky rok, Fenológia a včely, chov matiek, včelárime nástavkovo, choroby včiel, včelárske prevádzky. Trvanie videa od 40 do 80 min. môžeme skrátiť podľa potreby. Overenie si vedomostí krátkym testom v prípade záujmu. Prezretie nášho včelárskeho chodníka spojenú s výkladom a odpoveďami na otázky z prednášky alebo z videa. Trvanie od 15 do 45 min. podľa potreby a záujmu. Môžeme zabezpečiť malé občerstvenie, prípadne i objednanie chutnej pizze.
Pre dospelých zorganizovať prehliadku včelárskeho chodníka a posedenie pri medovinke spojenú s občerstvením .

2. Prezentácia vo vašej škole
Prispôsobíme program Vašim požiadavkám
3. Výtvarná súťaž
Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému
„Včelár a včely“

4. Tábor mladých včelárov
Ponúkame možnosť pre deti v letných mesiacoch zúčastniť sa letného tábora mladých včelárov v Banskej Bystrici a denného letného tábora v Drahovciach.

5. Ponuka
Ponúkame možnosť zakúpenia si medu, medoviny a výrobkov z vosku.

Ak si otvoríte naše webové stránky: http://vceloz.webjet.sk/ môžete si pozrieť video z otvorenia nášho chodníku a fotografie z našej činnosti.

V prípade záujmu sa obráťte na nás
- telefonicky 0948 227 286
- písomne Miroslav Habr Važina 50/7 922 41 Drahovce
- emailom

Drahovce 3. 2. 2015 za včelárske občianske združenie
Miroslav Habr