o nás

 Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre rozvoj včelárstva a výchovy mládeže ku vzťahu k prírode a ku včelám. Združenie bude presadzovať legislatívne zmeny uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom  rozvoja včelárstva na Slovensku,

     Združuje včelárov žijúcich na celom území Slovenskej republiky, priaznivcov a záujemcov o včelárenie bez akýchkoľvek rozdielností a výnimiek národnostných, náboženských, politických, či sociálnych do dobrovoľného autonómneho demokratického spolku, ktorého cieľom je predovšetkým:

  1. Zlepšenie vzťahov medzi včelármi, zvyšovanie vzájomnej dôvery a priateľstva, vyúsťujúce do upevňovania j súdržnosti.
  2. Vychovávať mládež ku pozitívnemu vzťahu k prírode a predovšetkým ku včelám.
  3. Pomáhať zhodnocovať dosiahnutú včelársku produkciu, chrániť autochtónny – pravý slovenský med vysokej kvality,
  4. Napomáhať pri výkupe a predaji včelárskych produktov a výrobkov z nich.