členstvo

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

cieľ združenia

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre rozvoj včelárstva a výchovy mládeže ku vzťahu k prírode a ku včelám.

aktivity

Rozvoj včelárskeho náučného chodníka v Drahovciach, podpora detského včelárskeho krúžku, spolupráca so školami pri výchove mládeže, podpora predaja medu a včelích produktov

Next Previous
Organizujeme letné tábory pre deti so zameraním na včelárenie Vyrábame sviečky a iné výrobky z vosku predávame med a  včelie produkty