ako hospodárime

pozrite si naše príjmy a výdaje 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jyIPxqhPyLVmEVOYC-RSJzjdpKnLm29i2OHRHkfzsF4/edit#gid=1321175850